AMB LA COL·LABORACIÓ DE

AMB EL SUPORT DE

ORGANITZA

© 2020 VISUAL ART FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE LLEIDA